Syskonlivet i delat rum

Fördelarna med att kunna dela av rummet är många. Givetvis lär barnen sig att kunna samsas och visa respekt inför vad andra personer vill när man dessutom delar rum som syskon i samma hushåll. Att dela rum med ett eller flera av sina syskon är vanligt hos många familjer. Vill man som förälder kunna ge sina barn något mer eget, så finns det alternativ utan att man behöver flytta till en ny bostad. En rumsavdelare är en av dem. Med en rumsavdelare, som ett substitut till att bygga en skiljevägg, får barnen en egen plats där deras egna intressen och önskemål kan styra. Några av fördelarna med att kunna ge barnen detta är:

  • Barnen får sin egen vrå där de kan bestämma själva.
  • Barnen kan tydligt markera när de vill ha lugn och ro, speciellt när de behöver sova.
  • Barnen kan lättare ta hem kompisar för att leka.

Negativa effekter som ensambarn

Det finns en rad studier som visar på att finns positiva effekter av att ha syskon under uppväxten och att det samtidigt finns negativa effekter av att växa upp utan syskon. Resultaten av studier har bland annat peka på att de barn som växer upp som ensambarn i en familj med vuxna löper en högre risk för att drabbas av övervikt. Studien som detta resultat kommer ifrån har gjort i ett flertal europeiska länder och man har under studiens gång tagit med en rad faktorer. Föräldrarnas vikt och barnets födelsevikt har varit två av de saker som man har tagit med. Att genom en sådan studie kunna peka på vilken av alla faktorer som spelar in mest är naturligtvis svårt, och man får snarare ta fram samband. Är man intresserad av rapporten kring att ensambarn löper en större risk att drabbas av övervikt och fetma, kan man läsa mer här.

Scroll to top