Vikten av ren luft hemma

Oavsett om du är drabbad av allergier eller inte så kommer en luftrenare att hjälpa till att ge en bättre miljö inomhus. Eftersom föroreningar i luften inte syns med blotta ögat så märks bara konsekvenserna av dem, trötthet, klåda i ögonen, huvudvärk eller till och med hosta. Men det finns en enkel lösning, luftrenare.

I luften finns partiklar från trafikens avgaser och från däck, men föroreningar skapas även i det egna hemmet från matlagning, eldstäder och tända ljus. Även något så självklart som kläder, möbler och färgen på väggarna som släpper ifrån sig kemikalier, skapar föroreningar i luften. Det är här luftrenare kommer in i bilden. Att använda en luftrenare kan eliminera eller åtminstone kraftigt minska dessa ämnen och ge en bättre inomhusmiljö med hälsosammare förutsättningar.

Design och funktion

I valet av luftrenare bör man ta hänsyn till flera olika aspekter.

  • Hur stort är rummet där luftrenaren ska vara placerad?
  • Ska det finnas en funktion för anpassning av luftfuktighet?
  • Hur ska luftrenaren placeras?

Det finns ett stort utbud idag med en mängd olika funktioner och även design och färg att välja mellan. Vid till exempel säsongsbetonade problem med allergi så är en luftrenare som kombinerar både luftrening och luftfuktighet det bästa valet. Många, framförallt mindre barn, är känsliga för den torra luften på vintern och kan här dra nytta av en kombinerad funktion med luftfuktare. Detta för att minska irritation av slemhinnorna i näsan som kan orsaka både klåda och nästäppa, framförallt nattetid då vi spenderar många timmar i samma rum.

Den mesta av tiden spenderas inomhus och även om det inte finns en bakomliggande allergi eller annan problematik så märks det stor skillnad när luften i ett rum är bra. Trots att det ofta finns god ventilation i en byggnad så är inomhusluften i snitt fem gånger mer förorenad än utomhusluften då luften stannar i rummet och inte rör sig på samma naturliga sätt som utomhus. En luftrenare är här ett effektivt sätt att ha bättre luft, och med dagens utbud kan den inte bara bli en hjälpande funktion i hemmet utan även en del av inredningen.

Scroll to top